Produktet

Blindet veneciane prej alumini VZ 90

Për mbrojtjen nga dielli dhe nxehtësia, kjo është zgjidhja juaj optimale me shumë përparësi. Shtë i lehtë për t’u përdorur dhe lejon rregullimin gradual të dritës në çdo shkallë, ose errësimin e plotë të brendshëm tuaj. I përshtatshëm për ndërtesa private, si dhe për shkolla, zyra ose ndonjë vend tjetër ku ka nevojë për rrezet e diellit, nxehtësinë e jashtme për një kohë të caktuar. Ky produkt mund të përdoret gjithashtu si shtesë estetike në ndërtesa.