Produktet

Grilat e jashtme

Kjo është mbrojtja më e thjeshtë dhe më e qëndrueshme e ndërtuar tërësisht nga alumini. Ajo ofron mbrojtje nga dielli, zhurma. pamjet e jashtme, dhe rrit vlerën e përgjithshme të izolimit të ndërtesës. Grilat e jashtme kanë qëndrueshmëri gjatë gjithë jetës dhe nuk kërkojnë mirëmbajtje. Grilat hapen jashtë, mund të jenë të palosshme ose rrëshqitëse në fasadë dhe janë ideale për rinovime duke rritur vlerën e përgjithshme të ndërtesës.